UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


tel: 500 297 173
Komisja Kwalifikacyjna TGE


tel: 500 297 148 
Sekretariat  TGE


mail: biuro@tge.org.pl
Sekretariat TGE


 

kozmianRyszard Koźmian

I.TGE – HISTORIAI.TGE – HISTORIA

Pan mgr inż. Ryszard Koźmian w roku 1996 wspólnie z Panią Lilą Szlapa i Prof. Andrzejem Kuszem zainicjował organizację Towarzystwa Gospodarki Energetycznej, w którym do chwili obecnej pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu TGE.

W roku 2003 po raz pierwszy przy TGE została powołana Państwowa Komisja Kwalifikacyjna nr. 662, a jej Przewodniczącym został Pan mgr inż. Ryszard Kożmian. Również przez kolejne kadencje przewodniczył i przewodniczy obecnej Komisji Kwalifikacyjnej.

Jest absolwentem studiów magisterskich na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz absolwentem podyplomowych studiów na Politechnice Warszawskiej z zakresu energetyki przemysłowej, ciepłownictwa, ogrzewnictwa z audytem energetycznym.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania instalacji elektrycznych i  kierowanie pracami budowlanymi oraz ma uprawnienia audytora i certyfikatora zrzeszenia audytorów energetycznych w Warszawie. Jest rzeczoznawcą SEP z zakresu: energetyki przemysłowej, elektrotechniki górniczej oraz instalacji elektrycznych.

Jest także członkiem Centralnego Kolegium Sekcji Energetyki Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Za działalność zawodową został odznaczony między innymi Orderem Sztandaru Pracy II Klasy, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Honorową ,,Zasłużony dla górnictwa” i Złotą Odznaką ,,Zasłużony Dla Energetyki”.

II.OPTYMALIZACJA UKŁADÓW CIEPŁOWNICZYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pan mgr inż. Ryszard Koźmian brał czynny udział we współpracy z Politechniką Świętokrzyską  w działaniach mających na celu racjonalizację ciepłowni o mocy rzędu 50 MW poprzez:                                            

 • optymalizację zużycia energii elektrycznej przez układy pompowe ciepłowni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu regulacji obrotów za pośrednictwem przetworników częstotliwości.
 • optymalizację temperatury wody obiegowej na zasileniu sieci ciepłowniczej.
 • optymalizację programu pracy ciepłowni, minimalizującego zakłócające wpływy zautomatyzowanych węzłów cieplnych.
 • opracowanie modeli istniejących miejskich sieci ciepłowniczych i wodociągowych, pozwalających m.in. na  optymalizowanie przepływów w wypadkach awaryjnych  oraz pozwalających na wstępną analizę skutków     ewentualnej rozbudowy sieci.
 • opracowanie algorytmów pozwalających na oszacowanie skutków wprowadzenia w konkretnych warunkach kogeneracji  energii  czy odnawialnych źródeł energii.
 • metody pomiarów punktu pracy układów pompowych oraz związanych z nimi napędów elektrycznych.
 • zasady analizy warunków umożliwiających wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej w ciepłowniach miejskich.
III.KONFERENCJE. INTEGRACJA TGE Z NAUKĄ I PRZEMYSŁEM

Pan mgr inż. Ryszard Koźmian był organizatorem i uczestnikiem wielu konferencji naukowo-technicznym. Uważał, że była to bardzo dobra droga do rozwoju, poznawania nowych trendów zarówno w nauce, jak i w przemyśle,       a także do wymiany doświadczeń.

IV. DZIAŁALNOŚĆ PATENTOWA

Pan mgr inż. Ryszard Koźmian był współautorem poniższych patentów:

 • Patent nr. 235602 na wynalazek pt „Układ do zasilania upraw w szklarni ciepłym powietrzem z szybów wydechowych kopalni”. 
 • Patent Nr. 218985 na wynalazek pt „Sposób  pomiaru czasu zadziała-nia łączników, w szczególności bezpieczników lub wyłączników zwar-ciowych”.
 • Patent nr. 218984 na wynalazek pt. „Sposób  pomiaru skuteczności samoczynnego wyłączania zasilania w instalacjach elektrycznych , zwłaszcza zasilanych z zespołów prądotwórczych”.
 • Patent nr. 218499 na wynalazek pt. „Układ do pomiaru całki Joule`a oraz czasu zadziałania bezpieczników  topikowych i  wyłączników.
V. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

Pan mgr inż. Ryszard Koźmian był autorem lub współautorem poniższych poradników:

GRUPA G1 ELEKTRYCZNA

 1. Instalacje elektryczne do 1 kV ISBN  978-83-949965-1-2’2. Instalacje przeciwwybuchowe ISBN 978-83-950626-1-2.3.
 2. Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa obiektów budowlanych ISBN 978-83- 950626-2-9.4.
 3. Stacje elektroenergetyczne. Kompensacja mocy biernej. Zabezpieczenia. Układy SPZ,  SZR. Silniki indukcyjne, układy rozruchowe i regulacji obrotów ISBN 978-83-950626-3-6.5.
 4. Prace kontrolo pomiarowe w instalacjach niskiego i średniego napięcia (dla    uprawnień serii D z pomiarami) ISBN  978-83-949965-2-9


GRUPA G2 ENERGETYCZNA

 1. Kotły wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe do 2 MW   ISBN 978-83-949965-4-3.
 2. Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej ISBN 978-83-949965-3-6.  
 3. Instalacje wentylacji i klimatyzacji ISBN 978-83-949965-9-8.
 4. Prace kontrolno-pomiarowe instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i klima-tyzacyjnych (dla uprawnień serii D z pomiarami) ISBN 978-83-950626-0-5.

GRUPA G3 GAZOWA

 1. Przyłącza gazowe ISBN 978-83-949965-5-0.
 2. Urządzenie i instalacje gazu ziemnego o ciśnieniu do 5 kPa ISBN 978-83-945-6-7.
 3. Instalacje gazu płynnego ISBN 978-83-949965-7-4. 
 4. Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy oraz instalacji gazowych GZ i LPG (dla uprawnień serii D z pomiarami) BN 978-83-950626-0-5.