Przewodniczący: mgr inż. Roman Szkodziak

Członkowie:

mgr inż. Dariusz Stawowy

Lilla Szłapa