Ryszard Koźmian

 • Politechnika Świętokrzyska – mgr inż. elektryk
 • Politechnika Warszawska – studia podyplomowe – ciepłownictwo-ogrzewnictwo-audyting 2006 r.
 • Rzeczoznawca SEP w zakresie: energetyki przemysłowej, elektrotechniki górniczej, instalacji i urządzeń elektrycznych od 1994 r.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru – urządzenia elektryczne bez ograniczeń od 2001 r.
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków - obsługa techniczna urządzeń chłodniczych, 2006r.
 • Wpisany na listę audytorów i certyfikatorów – Zrzeszenie  Audytorów Energetycznych  2006 r.
 • Praktyka przemysłowa od 1952 r. Od 1963-1995 ( 32 lata) praca w utrzymaniu ruchu urządzeń elektrycznych i energetycznych kopalń, w tym 1980-1995 -nadsztygar KWK Bogdanka.

kuszAndrzej Kusz

 • Uniwersytet Przyrodniczy Lublin, Profesor zw. dr hab. inż. Kierownik Katedry Podstaw Techniki.
 • Uniwersytet Rolniczy w Pradze, Wydział Techniczny, mgr inż.  technika rolnicza 1974 r. 
 • Politechnika Warszawska – studia podyplomowe – ciepłownictwo-ogrzewnictwo-audyting 2006 r.
 • UWM w Olsztynie, Wydział Nauk Technicznych– studia podyplomowe –, audyt energetyczny budynków i instalacji, 2009r.
 • Centralny Ośrodek Chłodnictwa Kraków - obsługa techniczna urządzeń chłodniczych, 2006r.
 • Od 1997 roku współpraca z przemysłem. 

czerkawskiStefan Czerkawski

 • PGE Elektrociepłownia Wrotków-Lublin- Kierownik Wydziału Wytwarzania do 2017 r.
 • Politechnika Gdańska – mgr inż. mechanik 1977 r.
 • Politechnika Śląska – studia podyplomowe - elektroenergetyka 1993 r.
 • Politechnika Śląska – studia podyplomowe audyty energetyczne w przemyśle 1995 r
 • Politechnika Warszawska – studia podyplomowe – turbiny gazowo-parowe 1998 r.
 • Politechnika Śląska – studia podyplomowe eksploatacja ciepłowni 2001 r.
 • Od 1977 r. (40 lat) PGE elektrociepłownia Wrotków - eksploatacja kotłów i turbin gazowo-parowych.

kwiatkowskiWaldemar Kwiatkowski

 • Lubelski Węgiel S.A. Bogdanka. Sztygar oddziałowy oddz. zabezpieczeń i automatyki do 2017 r.
 • Politechnika Lubelska - mgr inż. elektryk 1985 r.
 • Od 1985 r. (32 lata) w Lubelskim Węglu Bogdanka oraz współpraca z firmami towarzyszącymi kopalni w zakresie pomiarów i automatyki.

 

 

 


Marek Ścibisz

 • Uniwersytet Przyrodniczy. Katedra Podstaw Techniki-Adiunkt.
 • Politechnika Warszawska - mgr inż. elektryk – specjalność automatyka i metrologia, 1987 r.
 • Politechnika Lubelska doktorat z dziedziny elektrotechniki 1996 r.
 • Politechnika Lubelska Studia podyplomowe z zakresu OZE 2014 r.
 • Od 1987 (20 lat) współpraca z przemysłem głównie w zakresie energooszczędności.

winsykMarek Winsyk

 • Lubelskie Węgiel S.A. Bogdanka. Oddział elektryczny maszyn wyciągowych.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków – studia podyplomowe automatyka maszyn wyciągowych 1991 r.
 • Politechnika Lubelska - studia podyplomowe – Masters Bisiness Administation (MBA) 2004
 • Uprawnienia budowlane spec. Instalacje elektryczne 1992 r.
 • Od 1982 r. (33 lata ) praca w Kopalni Bogdanka eksploatacja tyrystorowych maszyn wyciągowych.
 • Politechnika Lubelska - Studia Podyplomowe - Informatyka Przemysłowa i Zarządzanie 1997r.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji Rachunkowość i Finanse 2002r. 

 

 

 


bakowskiPiotr Bąkowski

 • PSG. Zakład Gazowniczy O/Lublin. Kierownik sekcji uzgodnień.
 • Politechnika Lubelska mgr inż. inżynierii sanitarnej 1993 r.
 • Rzeczoznawca Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych sieci i instalacji gazowych w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji od 2010 r.
 • Od 1993 r. (24 lata) PSG Sp. z o.o Zakład Gazowniczy w Lublinie – eksploatacja, projektowanie i budowa sieci gazowych.

 

 


brzozowskiFranciszek Brzozowski

 • P.H.U. „Energetyk BIS”. Kierownik budowy, projektant
 • Politechnika Radomska mgr inż. elektryk 2007 r.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń 2008 r.
 • Od 1998 (19 lat) kierownik robót elektrycznych z zakresu instalacji, przyłączy, sieci. Współpraca z Zakładem Energetycznym w usuwaniu awarii sieci rozdzielń, sieci napowietrznych i kablowych wysokich i średnich napięć.

 

 

 


     Krzysztof Chołast

 • Politechnika Lubelska – inż. elektryk 1982 r.
 • Od 1992 (25 lat) Kopalnia Węgla „ Bogdanka” – eksploatacja i rozbudowa sieci i urządzeń elektrycznych dołu i powierzchni

doleckiJanusz Dolecki

 • P.W. „DOLMAX” Kierownik budowy. Projektant.
 • Politechnika Lubelska – mgr inż. elektryk 1982 r.
 • Akademia Górniczo – Hutnicza Kraków - studia podyplomowe - techniki mikrokomputerowe w sterowaniu 1988 r.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Lublin – Studia podyplomowe – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 2010 r.
 • Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami elektrycznymi bez ograniczeń 1992 r.
 • Od 1994 (23 lat) współpraca z górnictwem oraz z zakładami energetycznymi w zakresie modernizacji i konserwacji układów zabezpieczeń elektroenergetycznych zwłaszcza stacji 110 kV.

 

 


      Jarosław Hamaluk

 • Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej Lublin
 • Specjalista Wydz. Operacyjny
 • Politechnika Lubelska – mgr inż. elektryk 1994 r.
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - studia podyplomowe. – Studium oficerskie – 1996 r
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej - Studia podyplomowe. - kierowanie działaniami ratowniczymi.- 2016 r.
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej 1993-1998 – Zaplecze Techniczno Warsztatowe - Kierownik

kaczmarczykTadeusz Karczmarczyk

 • MEGATEM Elektrociepłownia Lublin Dyrektor Naczelny.
 • Politechnika Lubelska – mgr inż. elektryk 1979 r.
 • Politechnika Śląska – studia podyplomowe – elektroenergetyka 1993 r.
 • Politechnika Warszawska – studia podyplomowe elektroenergetyka 2003 r.
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa - studia podyplomowe elektroenergetyka 2004 r.
 • Uprawnienia budowlane spec. Instalacje elektryczne 2007 r.
 • Od 1979 r. (38 lat) praca w energetyce na różnych szceblach w elektrowniach i zakładach energetycznych.

 

 


kolodziejPiotr Kołodziej

 • Łęczyńska Energetyka Bogdanka. Dyrektor ds. eksploatacji.
 • Politechnika Lubelska – mgr inż. urządzeń sanitarnych 1993 r.
 • Politechnika Warszawska – Wydział mechaniczny, Energetyki i Lotnictwa – Studia podyplomowe –elektrociepłownie parowe, gazowe i gazowo-parowe 2008 r.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza – studia podyplomowe – energetyka cieplna 2011 r.
 • Od r. 1994 (23 lata) pracuje w dziedzinie gospodarki ciepłowniczej Zakładów Azotowych w Puławach i w Łęczyńskiej Energetyce w Bogdance.

 

 


foto

 

Zbigniew Koźmian

 • Politechnika Lubelska – mgr inż. elektryk
 • KWK Bogdanka.
 • Obecnie odpowiedzialny za obszar armatury kontrolnej w Radius Systems Ltd (AEON) Wielka Brytania

 

 

 

 

 


kotKrzysztof Kot

 • Spółdzielnia Mieszkaniowa Włodawa. Kierownik grupy remontowej.
 • Politechnika Lubelska – Dyplom magistra inżyniera elektryka 1982 r.
 • Fundacja Rozwoju Ciepłownictwa „Unia Ciepłownicza” Kurs dla audytorów energetycznych 1997 r.
 • Centrum Szkolenia Kadr Kierowniczych. „DOSKO” Łódź - Kurs dla głównych Energetyków 1989 r.
 • Izba Gospodarcza Ciepłownictwa w Polsce. Kurs nt. planowania gospodarki energetycznej 2000 r.
 • 1993 – 2001 oraz 2007 – 2016 (16 lat) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie. Prezes Zarządu Eksploatacja ciepłowni 50 MW oraz miejskiej sieci ciepłowniczej.

 

 

 


broniowskiMarek Kuna Broniowski

 • Uniwersytet Przyrodniczy Lublin Katedra Podstaw Techniki, Profesor Nadzwyczajny, dr hab. inż.
 • Politechnika Szczecińska doktorat w specjalności elektryka 1980 r.
 • E.D.H.E.C. Ecole de Hauteres Etudes Commerciales du Nord 58m Rue du Port -59046 Lille Cedex. Mastere Specialise- Ingenieur d'affaures international es 1996 r.
  Certificate Has Successfully Comleted the Training Course on the Energy Management 1995 r.
 • Od 2005 r (12 lat) współpraca z Lubelskim Węglem „Bogdanka” zwłaszcza w dziedzinie układów automatyki urządzeń i instalacji wykonywanych na licencji francuskiej.

 

 

 


makarskiPiotr Makarski

 • Uniwersytet Przyrodniczy. Katedra Podstaw Techniki, dr inż., adiunkt.
 • Politechnika Lubelska mgr inż. Elektryk 1995 r.
 • Uniwersytet Przyrodniczy doktorat z miernictwa elektronicznego dla potrzeb rolnictwa, 2007 r.
 • Od 2009 współpracuje z przemysłem głównie w zakresie miernictwa elektrycznego.

 

 

 

 

 


regecMarek Regec

 • Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. sztygar zmianowy oddziału automatyki i zabezpieczeń.
 • Politechnika Lubelska – inżynier elektryk 2005 r.
 • Politechnika Lubelska – magister inżynier elektryk 2007r.
 • Politechnika Lubelska - studia podyplomowe – zarządzanie energią.
 • Od 2002 r. (15 lat) Lubelski Węgiel „Bogdanka” sztygar zmianowy elektryk oddział automatyki i pomiarów.

 

 

 

 


staszakJan Staszak

 • Politechnika Świętokrzyska, Katedra Maszyn elektrycznych, dr hab. inż prof. Politechniki Świętokrzyskiej.
 • Politechnika Wrocławska mgr inż. elektryk 1975 r.
 • Politechnika Śląska doktorat z elektrotechniki – maszyny elektryczne.
 • Politechnika Świętokrzyska habilitacja - maszyny elektryczne, 2015 r.
 • Od 2000 r.(17 lat) współpraca z przemysłem w zakresie modernizacji napędów elektrycznych.

 

 

 

 


ulaniukWiesław Ulaniuk

 • Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Dęblin – Główny Energetyk
 • Politechnika Radomska – mgr inż. elektryk
 • Od 1985 r. (32 lata) gospodarka energetyczna w zakładach naprawczych sprzętu zmechanizowanego.

 

 

 

 

 


wrzaszczykTadeusz Wrzaszczyk

 • Lubelski Węgiel „Bogdanka S.A. Inspektor nadzoru budowy Instalacji dołowych elektrycznych, chłodniczych.
 • Politechnika Lubelska – Dyplom magistra inżyniera elektryka 1980 r.
 • Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki Studia podyplomowe Zastosowanie techniki mikrokomputerowej w sterowaniu 1988 r.
 • Uprawnienia budowlane 391/Lb/88 Kierownika budowy i robót, w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych.
 • Łączny staż pracy w Lubelskim Węglu 22 lata.

 


topolskiJacek Topolski

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Włodawa- Dyrektor ds. technicznych.
 • Politechnika Śląska – magister inżynier elektryk 2000 r.
 • Politechnika Warszawska – studia podyplomowe w zakresie ciepłownictwa i ogrzewnictwa z audytem energetycznym 2005 r.
 • 2003 – nadal (14 lat) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej we Włodawie. Dyrektor ds. technicznych. Eksploatacja ciepłowni 50 MW oraz miejskiej sieci ciepłowniczej.