Prezes Zarządu

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Kusz

kusz

V-ce Prezes - mgr inż.  Ryszard Koźmian

kozmian

V-ce Prezes

prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk

wac

Członek Zarządu - mgr inż. Stefan Czerkawski

czerkawski