UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


tel: 500 297 173
Komisja Kwalifikacyjna TGE


tel: 500 297 148 
Sekretariat  TGE


mail: biuro@tge.org.pl
Sekretariat TGE


 

Poradnik OgolnyKlikając na rysunku okładki danego poradnika wywołasz spis jego treści

I - PORADNIK. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Poradnik dostarczany za darmo, w ramach  opłaty egzaminacyjnej 280 zł.

Przeznaczenie: Poradnik skierowany do posiadaczy uprawnień do obsługi,  montażu i badań stanu technicznego wszystkich rodzajów urządzeń elektrycznych.

Treść poradnika: Poradnik zawiera zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych uprawnień do obsługi koparek itd. Szczegółowo omawia podstawy prawne organizacji prac na polecenia pisemne w warunkach zagrożenia życia i zdrowia przy urządzeniach elektroenergetycznych, oraz prac na wysokości i prac poniżej poziomu terenu. Omawia prawne uwarunkowania prowadzenia prac spawalniczych. Ponadto zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedzin związanych z elektryką, z ciepłownictwem i pracami  gazowniczymi.Na zakończenie omawia praktyczne skutki wprowadzanie ustawy z 2016 r. o efektywności energetycznej.

 

 

  

G1 Instalacje elektryczne do 1kV

II. PORADNIK. INSTALACJE ELEKTRYCZNE DO 1 KV

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla elektryków ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń elektrycznych objętych następującą pozycją na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.

Poz. 1 Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia   znamionowego

Poz. 2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż l kV

Poz. 4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW

Poz. 5. Urządzenia elektrotermiczne

Poz. 7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego

Poz. 9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym

Poz. 10. Prace kontrolno-pomiarowe przy urządzeniach elektrycznych

Treść poradnika: Poradnik zawiera opis ochrony przeciwporażeniowej instalacji niskiego napięcia na podstawie normy PN-HD-60364-41, oraz opis aparatury zabezpieczającej ze szczególnym omówieniem zasad stosowania wyłączników różnicowoprądowych RCD. W materiałach wykorzystano opracowania dr. Edwarda Musiała i dr hab. Stanisława Czappa z Politechniki Gdańskiej. Dużo miejsca poświęcono połączeniom wyrównawczym w budownictwie mieszkaniowym. Omówiono zasady wykonywania instalacji elektrycznych, w oparciu o Warunki technicznych (Dz. U. 2017 poz 2285) oraz zasady wykonywania pomiarów, służących do podstawowej diagnostyki stanu technicznego urządzeń elektrycznych.

G1 Prace kontrolno pomiarowe

III. PORADNIK. PRACE KONTROLNO-POMIAROWE W INSTALACJACH NISKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla elektryków ubiegających się o uprawnienia do wykonywania kontroli stanu technicznego urządzeń elektrycznych niskiego i średniego napięcia.

Treść poradnika: Sposób przeprowadzania badań okresowych i odbiorowych urządzeń elektrycznych niskiego napięcia został w opracowaniu oparte na normie PN – HD 60364-6 z uwzględnieniem uwag dr. E. Musiała  zamieszczonych w miesięczniku INPE nr 118-119  2009 r  Zasady wykonywania  badań urządzeń średniego napięcia omówiono w oparciu o normy PN-E 04700, PN-E 05115 oraz PN-EN 50522. Duży nacisk został położony na zakres oględzin wykonywanych przed przystąpieniem do pomiarów. Opracowanie zawiera wzory protokołów z badania stanu technicznego urządzeń elektrycznych i ochrony przeciwporażeniowej niskiego i średniego napięcia oraz badania instalacji odgromowej.

 

 

G1 Instalacje przeciwwybuchowe

IV- PORADNIK. INSTALACJE PRZECIWWYBUCHOWE

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla elektryków ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń elektrycznych w instalacjach przeciwwybuchowych.

Treść poradnika: Obowiązujące akty prawne oparte o Dyrektywę ATEX 2014. Opis procesu wybuchu mieszanin powietrzno-gazowych i powietrzno-pyłowych. Zapobieganie wybuchom. Klasyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem mieszanin gazowych i pyłowych. Warunki techniczne budowy i dokumentacja techniczna pomieszczeń zagrożonych wybuchem. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych przeciwwybuchowej wg kryteriów ATEX i wg kryteriów EPL. Opis konstrukcji przeciwwybuchowych: ognioszczelnych, w osłonie gazowej z nadciśnieniem, w osłonie piaskowej, olejowej, w obudowie wzmocnionej oraz budowy iskrobezpiecznej, specjalnej i hermetyzowanej. Tabliczki znamionowe urządzeń elektrycznych o budowie przeciwwybuchowej, wyjaśnienie obowiązującej symboliki. Zasady instalowania urządzeń przeciwwybuchowych oraz zasady ich eksploatacji. Pomiary elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Wykaz obowiązujących rozporządzeń, dyrektyw i Polskich Norm.

 

 

Okladka G1 Ochrona odgromowa

V- PORADNIK. OCHRONA ODGROMOWA I PRZECIWPRZEPIĘCIOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeznaczenie: Poradnik omawia zmiany wprowadzone przez nową normę PN-EN 62305 oraz wyjaśnia stosowaną w niej dość złożoną terminologię, a zatem umożliwia wykonawcy poprawny kontakt z projektantem oraz z inspektorem nadzoru budowlanego.

Treść poradnika. Akty prawne dotyczące omawianych instalacji. Skrótowe omówienie przyczyn przepięć atmosferycznych i łączeniowych, skutków uderzenia pioruna. Budowa i eksploatacja elementów zewnętrznej ochrony odgromowej, a więc zwodów, przewodów odprowadzających, instalacji uziemiającej  oraz zagrożeń wnoszonych przez te elementy. Zasady doboru i montażu elementów wewnętrznej ochrony przeciwprzepięciowej, a więc ograniczników SPD, połączeń wyrównawczych, odstępów izolacyjnych, ekranów magnetycznych oraz zasady układania przewodów. W końcowej części omówiono prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej i organizację przeglądów.

 

  

 

G1 Okładka Stacje elektroenergetyczneVI - PORADNIK. STACJE ELEKTROENERGETYCZNE, KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ I WYŻSZYCH HARMONICZNYCH, ZABEZPIECZENIA, UKŁADY SPZ, SZR. SILNIKI INDUKCYJNE, UKŁADY ROZRUCHOWE I REGULACJI OBROTÓW.

Przeznaczenie poradnika: W poradniku  stosunkowo duży nacisk położono na wyjaśnienie terminologii, z tego powodu poradnik może okazać się przydatny zarówno dla osób zajmujących się montażem jak i eksploatacją.

Treść poradnika:   Poradnik zawiera informacje na poziomie podstawowym, dotyczące stacji i zabezpieczeń elektroenergetycznych, układów elektronicznej kompensacji mocy biernej i wyższych harmonicznych oraz  silników indukcyjnych, zwartych, zasilanych bezpośrednio z sieci energetyki lub za pośrednictwem softstartów lub przemienników częstotliwości.