UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


Tel: 500 297 173 Komisja Kwalifikacyjna TGE


Tel: 500 297 148  sekretariat  TGEe


mail: biuro@tgr.org.pl - sekretariat TGE

SPIS TREŚCI

 1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zakres opracowania

1.2. Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście

 1. TERMINY I OZNACZENIA STOSOWANE W ELEKTROENERGETYCE

2.1. Charakterystyka instalacji

2.2. Porażenie prądem elektrycznym

2.3. Uziemienie

2.4. Oznaczenie przewodów za pomocą barw (wg PN-EN 60446)

2.5. Oznaczenie zacisków i zakończenia żył (PN-EN 60445)

2.6. Oznaczenie graficzne przewodów stosowane na schematach (PN-IEC 60364-3)

2.7. Klasyfikacja typów sieci ze względu na zastosowaną liczbę przewodów

2.8. Stopnie ochrony urządzeń elektrycznych zapewnione przez obudowę (PN-EN 60529)

2.9. Stopnie ochrony osłon oznaczone symbolami literowymi wg PN-92/E-08106

2.10. Klasy ochronności urządzeń elektrycznych (PN-EN 61140)

2.11. Klasyfikacja układów sieci niskiego napięcia wg. PN-IEC 60364 ze względu na zastosowany system uziemień

2.12. Warunki połączenia urządzeń klasy ochronności 0, I, II, III z instalacją (PN-EN 61140:2005)

2.13. Rodzaje ochrony przeciwporażeniowej w sieciach NN

 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA PODSTAWOWA (PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM)
 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA (PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM)

5.1. Samoczynne wyłączenia zasilania

5.1.1. Ogólne warunki samoczynnego wyłączenie zasilania (SWZ)

5.1.2. Warunki dodatkowe dla SWZ w układzie TN

5.1.3. Warunki dodatkowe dla SWZ w sieci o układzie TT

5.1.4. Warunki dodatkowe dla SWZ w układzie IT

5.2. Bardzo niskie napięcie. Układy ELV

5.3. Separacja elektryczna

5.4. Izolacja podwójna lub wzmocniona

 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA UZUPEŁNIAJĄCA. POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE

6.1. Złącza instalacji elektrycznej

6.2. Uziemienia instalacji elektrycznej

6.2.1. Uwagi ogólne

6.2.2. Uziemienia fundamentowe

6.3. Pomieszczenie przyłączowe

6.4. Połączenia wyrównawcze główne, dodatkowe i miejscowe nieuziemione

6.4.1. Cel i zakres stosowania połączeń wyrównawczych

6.4.2. Budowa połączeń wyrównawczych

6.4.3. Oznaczanie przewodów wyrównawczych

6.4.4. Dodatkowe funkcje przewodów wyrównawczych

 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA UZUPEŁNIAJĄCA. WYŁĄCZNIKI RCD

7.1. Parametry znamionowe wyłączników różnicowoprądowych

7.2. Dobór wyłączników RCD

7.3. Zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych w ochronie przeciwporażeniowej

7.3.1. Instalowanie wyłączników RCD w sieciach typu TN

7.3.2. Instalowanie wyłączników RCD w sieciach typu TT

7.3.3. Instalowanie wyłączników RCD w sieciach typu IT

7.4. Ocena pracy i zasada montażu wyłączników różnicowoprądowych RCD

7.4.1. Uwagi wstępne

7.4.2. Przyczyny braku zadziałania wyłączników RCD

7.4.3. Przyczyny zadziałania zbędnego wyłączników RCD

7.4.4. Podstawowe zasady montażu wyłączników RCD

7.4.5. Typowe błędy popełniane w czasie montażu wyłączników RCD

7.4.6. Wyłączniki RCD w obwodach bezpieczeństwa

7.4.7. Zalecane ograniczenie stosowania wyłączników RCD

 1. URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

8.1. Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe

8.2. Nadprądowe wyłączniki instalacyjne

 1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

9.1 Pomieszczenia stacji transformatorowej

9.2. Wyłączniki przeciwpożarowe

9.3. Zasilanie awaryjne i oświetlenie awaryjne

9.4. Instalacja elektryczna

9.4.1. Wymagania ogólne

9.4.2. Opomiarowanie

9.4.3. Zbliżenia, skrzyżowania z innymi instalacjami

9.4.4. Trasy przewodowe i kablowe

9.4.5. Pożar tras kablowych

9.4.6. Obwody w instalacjach mieszkaniowych

9.4.7. Instalacja oświetlenia elektrycznego w mieszkaniach

 1. POMIARY EKSPLOATACYJNE W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

10.1. Uwagi wstępne

10.2. Ogólne zasady pomiaru rezystancji izolacji

10.2.1. Składowe prądu pomiarowego rezystancji izolacji

10.2.2. Współczynnik absorpcji R60/R15

10.2.3 Dokładność pomiaru

10.2.4 Minimalna wartość rezystancji izolacji

10.2.5 Obsługa typowego miernika rezystancji izolacji

10.2.6. Błędy popełniane przy pomiarach rezystancji izolacji

10.2.8 Uwagi końcowe

10.3. Ocena stanu technicznego silnika asynchronicznego do 1 kV

10.4. Ocena stanu technicznego kabla elektroenergetycznego

 1. LITERATURA

Ustawy i rozporządzenia

Normy

Książki i czasopisma