UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne

20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


Komisja Kwalifikacyjna TGE

tel: 602777884


Biuro TGE

tel: 602223330
mail: biuro@tge.org.pl


 

SPIS TREŚCI

 1. UWAGI WSTĘPNE
 1. UNORMOWANIA PRAWNE DOTYCZĄCE PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH

2.1. Uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych

2.2. Uprawnienia do wykonywania badań stanu instalacji w obiektach budowlanych

2.3. Podstawa wydawania opinii na podstawie uzyskanych wyników badań

2.4. Organizacja pracy przy pracach kontrolno-pomiarowych przy czynnych urządzeniach elektroenergetycznych

 1. PRZYRZĄDY POMIAROWE

3.1. Dobór przyrządów pomiarowych

3.2. Kontrola metrologiczna

3.3. Błędy pomiaru miernika wskazówkowego (analogowego)

3.4. Błędy pomiaru miernika cyfrowego

3.5. Błąd roboczy (graniczny) miernika

 1. PRÓBY PRZY SPRAWDZANIU STANU TECHNICZNEGO

4.1. Badanie ciągłości przewodów

4.2. Badanie rezystancji izolacji elektrycznej

4.2.1. Mierniki rezystancji izolacji

4.2.2. Składowe prądu pomiarowego rezystancji izolacji

4.2.3. Wpływ czynników zewnętrznych na wyniki pomiaru rezystancji izolacji

4.2.4. Pomiar rezystancji izolacji przewodów instalacyjnych

4.2.5. Pomiar stanu izolacji urządzeń energoelektronicznych oraz narzędzi

4.3. Badanie impedancji pętli zwarciowej

4.3.1. Ogólne zasady pomiaru impedancji pętli zwarciowej

4.3.2. Metoda pomiaru wg. Załącznika B do PN-HD-60364-6 [18E]

4.3.3. Metoda stosowane w popularnych miernikach impedancji pętli zwarciowej

4.3.4. Dodatkowe uwagi na temat mierników impedancji pętli zwarciowej

4.3.6. Pomiar impedancji pętli zwarciowej w obwodach z urządzeniami energoelektronicznymi

4.4. Badanie różnicowego prądu wyłączającego wyłącznik RCD

4.5. Badanie prądu upływowego odbiornika

4.6. Pomiar rezystywności gruntu

4.7. Badanie statycznej rezystancji uziemienia

4.7.1. Charakterystyka statycznej rezystancji uziemienia

4.7.2. Typy uziemień układów elektroenergetycznych

4.7.3. Zalecenia dotyczące warunków wykonywania pomiarów

4.7.4. Pomiary statycznej rezystancji uziemienia

4.7.5. Pomiar rezystancji uziemień metodą techniczną

4.7.5.1. Mierniki rezystancji izolacji. Testery

4.7.5.1. Wady metody technicznej

4.7.6. Pomiar rezystancji uziemienia prądem o wysokiej częstotliwości

4.7.6.1 Ograniczenia stosowania metod częstotliwościowych

4.7.6.2. Pomiar za pośrednictwem pojedynczych cęgów pomiarowych

4.7.6.3. Pomiar za pośrednictwem pary cęgów pomiarowych

4.8. Badanie udarowej impedancji uziemienia

4.8.1. Charakterystyka impedancji udarowej uziemienia

4.8.2. Pomiar impedancji udarowej uziemienia

4.9. Sprawdzanie biegunowości

4.10. Sprawdzenie kolejności faz

4.11. Pomiar rezystancji izolacji podłóg i ścian w stosunku do ziemi lub do przewodu ochronnego

4.12. Pomiary napięć dotykowych rażeniowych w instalacja średnich napięć

 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJACH ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

5.1. Podstawy prawne ochrony przeciwporażeniowej

5.2. Terminologia związana z ochroną przeciwporażeniową instalacji wysokiego napięcia

5.3. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa w instalacjach średniego napięcia

5.3.1. Podstawowa ochrona przed dotykiem pośrednim

5.3.2. Bezpieczeństwo prac przy czynnych urządzeniach elektrycznych

5.4. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w instalacjach średniego napięcia dodatkowa

5.4.1. Uwagi wstępne

5.4.2. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w stacjach transformatorowych SN/nn

5.4.3. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa w liniach SN

5.4.4. Zagrożenia porażeniowe w liniach nn zasilanych ze stacji transformatorowych SN/nn o wspólnym uziemienia

 1. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W INSTALACJA DO 1 KV

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Podstawowe wymagania wobec ochrony przeciwporażeniowej

6.1.2. Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa

6.1.3. Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa

6.1.4. Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca

6.2. Ochrona dodatkowa przez samoczynne wyłączenie zasilania (SWZ)

6.2.1. Wymagania podstawowe wobec ochrony przeciwporażeniowej

6.2.2. Urządzenia wyłączające zasilanie. Prąd wyłączający Ia

6.2.2.1. Bezpieczniki

6.2.2.2. Wyłączniki nadprądowe

6.2.2.3. Wyłączniki różnicowoprądowe RCD

6.2.3. Samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN

6.3. Ochrona dodatkowa przez podwójną lub wzmocnioną izolację

6.4. Ochrona dodatkowa za pośrednictwem separacji

6.5. Ochrona za pośrednictwem bardzo niskiego napięcia FELV

6.6. Środek ochrony bardzo niskie napięcie: układy SELV i PELV

 1. FORMY SPRAWDZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

7.1. Sprawdzanie odbiorcze

7.2. Sprawdzenie okresowe

7.3. Częstotliwość sprawdzeń okresowych obiektów budowlanych

7.4. Częstotliwość badań okresowych na terenie budowy

7.5. Częstotliwość badania instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej

 1. WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA OGLĘDZIN URZĄDZEŃ I INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Sprawdzenie dokumentacji technicznej obiektu

8.3. Oględziny instalacji uziemiającej

8.4. Oględziny instalacji przemysłowych

8.5. Oględziny instalacji mieszkaniowych

8.6. Oględziny instalacji przeciwwybuchowej

8.7. Oględziny instalacji odgromowej i przeciwprzepięciowej

 1. WYTYCZNE PRZEPROWADZANIA POMIARÓW URZĄDZEŃ ORAZ INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNYCH

9.1. Podstawy prawne

9.2. Urządzenia średniego napięcia do 30 kV

9.2.1. Silniki asynchroniczne średniego napięcia

9.2.2. Transformatory

9.2.3. Wyłączniki styczniki i rozłączniki

9.2.4. Odłączniki, uziemniki i zwierniki

9.2.5.  Linie kablowe

9.2.6. Urządzenia ochrony stacji od prze­pięć

9.2.7. Ochrona przeciwporażeniowa w urządze­niach średniego napięcia

9.2.7.1. Stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe

9.2.7.2. Linie napowietrzne średniego napięcia

9.3. Urządzenia o napięciu znamionowym do 1 kV

9.3.1 Silniki asynchroniczne

9.3.2. Przekaźniki termobimetalowe nadmiarowo-prądowe pierwotne

9.3.3. Linie kablowe

9.3.4. Baterie kondensatorów energetycznych do kompensacji mocy biernej

9.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach niskiego napięcia

9.3.5.1. Linie napowietrzne i kablowe zasilane ze stacji wyposażone we wspólne uziemienie

9.3.5.2. Instalacje niskiego napięcia pracujące w układzie TN, ochrona za pośrednictwem samoczynnego wyłączenia zasilania

 1. PROTOKOŁY Z PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH

10.1. Uwagi wstępne

10.2. Strona początkowa (tytułowa)

10.3. Rewers (odwrotna strona strony głównej) każdego protokołu

 1. LITERATURA

Ustawy i rozporządzenia

Normy

Instalacje przeciwwybuchowe

Instalacje odgromowe i przeciwprzepięciowe

Ochrona przeciwporażeniowa