UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


tel: 500 297 173
Komisja Kwalifikacyjna TGE


tel: 500 297 148 
Sekretariat  TGE


mail: biuro@tge.org.pl
Sekretariat TGE


 

Poradnik OgolnyKlikając na rysunku okładki danego poradnika wywołasz spis jego treści

I - PORADNIK. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Poradnik dostarczany za darmo, w ramach  opłaty egzaminacyjnej 280 zł.

Przeznaczenie: Poradnik skierowany do posiadaczy uprawnień do obsługi,  montażu i badań stanu technicznego wszystkich rodzajów urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Treść poradnika . Poradnik omawia zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych . Szczegółowo omawia postawy prawne organizacji prac na polecenia pisemne w warunkach zagrożenia życia i zdrowia: w zbiornikach, w atmosferę zagrażającej wybuchem lub pożarem, omawia prace gazoniebezpieczne i przy urządzeniach ciepłowniczych, oraz prac  na wysokości i poniżej poziomu terenu. Omawia prawne uwarunkowania prowadzenia prac spawalniczych. Ponadto zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć z dziedziny elektryki, ciepłownictwa i prac gazowniczych. Na zakończenie omawia praktyczne skutki wprowadzanie ustawy z 2016 r. o efektywności energetycznej.

  

 

G2 Kotly na paliwa stale

 VI – PORADNIK. KOTŁY WODNE NA PALIWA STAŁE PŁYNNE I GAZOWE DO 2 MW.

Przeznaczenie: Poradnik jest zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń cieplnych występujących na wniosku  o sprawdzenie kwalifikacji w pozycji 1:

  • Poz. 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi

Treść poradnika: Poradnik omawia właściwości paliw stałych, płynnych i gazowych. Omawia budowę picy ogrzewczych i kominków oraz kotłów centralnego ogrzewania. Zasady zabezpieczenia i automatyki kotłów wodnych.  Zasady wprowadzania przeponowych naczyń wzbiorczych do kotłów na paliwa stałe. Palniki gazowe i olejowe. Wymagania dla kotłów na paliwa stałe. Wymagania Warunków technicznych (Dz. U. 2017 poz. 2285) wobec pomieszczeń dla kotłów na paliwa stałe, gazowe i olejowe. Budowa przewodów kominowych  w tym  tworzyw sztucznych. Nasady kominowe.

 

 

 

G2 Instalacje CO

VII – PORADNIK.  INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Przeznaczenie: Poradnik jest zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i eksploatacji urządzeń cieplnych występujących na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w pozycji 2:

  • Poz. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

Treść poradnika: Omówienie węzłów cieplnych. Omówiono instalacje centralnego ogrzewania, grawitacyjne i pompowe. Omówiono typy instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wymagania Warunków technicznych (Dz. U. 2017 poz 2285) wobec przewodów instalacyjnych, grzejników i armatury.

  

 

 

 

G2 Instalacje wentylacji i klimatyzacji

VIII -  PORADNIK. INSTALACJE WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

Przeznaczenie: Poradnik jest zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i eksploatacji urządzeń cieplnych występujących na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w pozycji 5:

  • Poz. 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW

Treść poradnika: Poradnik omawia  systemy wentylacyjne, proces wymiany powietrza w pomieszczeniach.. Instalacje wentylacyjne w pomieszczeniach onych wybuchem. Elementy wyposażenia instalacji wentylacyjnej: wentylatory, przewody wentylacyjne, filtry, przepustnice itd. Podstawy wentylacji pożarowej. Systemy klimatyzacyjne  CAV, VAV. Systemy jedno i wielostrefowe. Centrale klimatyzacyjne. Obiegi chłodnicze. Pompy ciepła.  Czilery. Odzysk ciepła. Klimakonwektory

 

 

 

 

G2 Pomiary

 IX - PORADNIK PRACE KONTROLNO-POMIAROWE INSTALACJI OGRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przeznaczenie : Poradnik zalecany dla elektryków ubiegających się o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, ujętych w arkuszu wniosku o sprawdzenie kwalifikacji w pozycjach:

  • Poz. 1. Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
  • Poz. 2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
  • Poz. 5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW

Treść poradnika: Terminarz okresowych kontroli urządzeń energetycznych. Oszacowanie niepewności wyników pomiarów. Zasady pomiaru temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia, prędkości przepływu, hałasu. Kontrola przepływu powietrza wewnątrz pomieszczenia, szczelności przewodów wentylacyjnych, szczelności budynku. Pomiar wydajności nawiewników, wywiewników, skuteczności działania filtrów powietrza, wymienników ciepła, instalacji ogrzewczych. Kontrola stacji klimatyzacyjnych w oparciu o wykresy Moliera. Kontrola kotłów grzewczych na paliwa stałe na podstawie normy PN-EN 303-5:2012