UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


Tel: 500 297 173 Komisja Kwalifikacyjna TGE


Tel: 500 297 148  sekretariat  TGEe


mail: biuro@tgr.org.pl - sekretariat TGE

SPIS TREŚCI

  1. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
  1. PODSTAWY PRAWNE EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH
  1. UPRAWNIENIA ZAWODOWE

3.1. Uprawnienia budowlane

3.2. Uprawnienia eksploatacyjne URE

3.3. Uprawnienia do napełniania zbiorników samochodów gazem LPG

3.4. Uprawnienia do prac spawalniczych

3.5 Uprawnienia do zgrzewania rurociągów gazowych z polietylenu

3.6. Uprawnienia do obsługi maszyn do robót ziemnych

  1. ZASADY OGÓLNE ORGANIZACJI PRACY PRZY URZĄDZENIACH ENERGETYCZNYCH

4.1. Podstawowe unormowania prawne

4.2. Podstawowe terminy i definicje

4.3. Zakres obowiązków osoby prowadzącej eksploatację

4.4. Zakres wymaganych informacji w instrukcjach eksploatacji

4.5. Wymagania wobec urządzeń energetycznych

4.6. Prace wykonywane bez polecenia

4.7. Polecenia pisemne zasady formułowania i przechowywania

4.8. Druk pisemnego polecenia pracy

  1. ORGANIZACJA PRACY NA POLECENIA PISEMNE

5.1. Organizacja pracy według rozporządzenia z 1999 r. wycofanego w 2013 r.

5.1.1. Obowiązki osoby polecającej

5.1.2. Zestaw informacji wymaganych do sformułowania pisemnego polecenia pracy

5.1.3. Warunki jakie musi spełniać miejsce pracy

5.1.4. Zakres informacji wymaganych w poleceniu pracy

5.1.5. Zespół przygotowujący miejsce pracy i realizujący polecenie.

5.1.6. Proces realizacji polecenia pracy

5.2. Organizacja pracy według nowych zasad ogłoszonych w 2013 r.

  1. ORGANIZACJA PRACY W WARUNKACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA I ZDROWIA

6.1. Prace wewnątrz urządzeń energetycznych

6.1.1. Rodzaj zbiorników

6.1.2. Skład powietrza w zbiornikach

6.1.3. Organizacja pracy w zbiornikach

6.1.4. Praca w zbiornikach paliw

6.2. Prace w atmosferze zagrażającej wybuchem lub pożarem

6.3. Prace gazoniebezpieczne

6.4. Prace przy urządzeniach ciepłowniczych

6.5. Praca na wysokości

6.6. Prace poniżej poziomu terenu

6.7. Praca w pobliżu źródeł promieniowania

6.8. Prace spawalnicze

6.8.1. Spawanie gazowe

6.8.2. Spawanie elektryczne

6.9. Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych

6. 9.1. Wpływ prądu przemiennego na organizm człowieka

6.9.2. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim

6.9.3. Praca pod napięciem i w pobliżu napięcia

6.9.4. Praca przy wyłączony napięciu

6.9.5. Prace szczególnie niebezpieczne przy urządzeniach elektrycznych

6.9.6 Informacje dodatkowe

  1. TERMINY I DEFINICJE WYSTĘPUJĄCE W PRZEPISACH ENERGETYCZNYCH

7.1. Ciepło spalania i wartość opałowa paliwa stałego i płynnego

7.2. Ciepło spalania i wartość opałowa gazów jest odniesiona do metra sześciennego normalnego

7.3. Ciepło właściwe

7.4. Ciepło topnienia i parowania

7.5. Ciśnienie

7.6. Ciśnienie barometryczne

7.7. Ciśnienie hydrostatyczne

7.8. Ciśnienie w rurociągach, w przewodach wentylacyjnych

7.9. Energia cieplna

7.10. Dżul [J]

7.11. Gęstość (masa właściwa)

7.12. Gęstość względna gazu

7.13. Jednostopniowy sprężarkowy obieg chłodniczy

7.14. Klimatyzator typu spłit

7.15. Manometr z rurką Bourdona

7.16. Moc

7.17. Nawanianie gazu

7.18. Niuton [N]

7.19. pH

7.20. Przyspieszenie

7.21. Regulacja pogodowa centralnego ogrzewania

7.22. Rozszerzalność ciał pod wpływem temperatury

7.23. Siła

7.24. Skala temperatur bezwzględna

7.25. Skala temperatur Celsjusza

7.26. Temperatura

7.27. Tlenek węgla

7.28. Twardość wody

7.29. Układ jednostek SI. Jednostki podstawowe

7.30. Układ jednostek SI. Jednostki pomocnicze

7.31. Wat

7.32. Wielokrotności i podwielokrotności jednostek miar

7.33. Wentylacja grawitacyjna i grawitacyjne odprowadzenie spalin

7.34. Współczynnik nadmiaru powietrza lambda λ

7.35. Wymiana ciepła za pośrednictwem promieniowania

7.36. Wymiana ciepła za pośrednictwem unoszenia (konwekcji)

7.37. Wymiana ciepła za pośrednictwem przewodzenia

7.38. Wysokość ssania pompy

7.39. Zagrożenie wybuchem gazów

7.40. Zasada działania układu automatycznej regulacji

  1. ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNA

8.1. Uwagi wstępne

8.2. Stan prawny

8.3. Przemiany energii w budynkach mieszkalnych

8.4. Wpływ nowym aktów prawnych na moc kotłów centralnego ogrzewania

8.4.1. Moc kotła dla potrzeb c.o. i c.w.u. obliczona metodą tradycyjną

8.4.2. Moc kotłów dla potrzeb ogrzewania wg nowych przepisów

8.4.3. Wnioski końcowe

8.5. Łańcuch przemian energii pierwotnej w ciepło użytkowe

8.6. Listy standardowych usprawnień termomodernizacyjnych

  1. LITERATURA

9.1. Ustawy i rozporządzenia

9.2. Książki, artykuły, Internet