SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zakres opracowania

1.2. Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście

2. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH PALIW

2.1. Podstawowe parametry paliw

2.2. Paliwa stałe

2.2.1. Drewno

2.2.2. Pellety

2.2.3. Węgiel kamienny

2.2.4. Koks

2.3. Olej opałowy

2.4. Paliwa gazowe

2.4.1. Charakterystyka ogólna paliw gazowych

2.4.2. Klasyfikacja paliw gazowych

2.4.3. Gaz ziemny

2.4.4. Gaz płynny propan – butan (LPG)

3. PIECE OGRZEWCZE. KOMINKI

3.1. Informacje wstępne

3.2. Warunki techniczne montażu pieców i kominków

4. KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA

4.1. Budowa i zasada działania

4.2. Podstawowe parametry kotłów centralnego ogrzewania

4.3. Podział kotłów olejowych i gazowych c.o. ze względu na sposób współpracy z instalacjami odbiorczymi

4.4. Kotły i zbiorniki ciśnieniowe podlegające kontroli UDT

4.5. Automatyka i sterowanie kotłów centralnego ogrzewania

4.6. Zabezpieczenia kotłów za pośrednictwem naczyń wzbiorczych

4.6.1. System z otwartymi naczyniami wzbiorczymi

4.6.2. System z zamkniętymi (przeponowymi) naczyniami wzbiorczymi

4.6.3. Zabezpieczenie kotłów na paliwa stałe zamkniętymi naczyniami wzbiorczymi

4.6.4. Zawór bezpieczeństwa

4.7. Palniki

4.7.1 Uwagi wstępne

4.7.2. Palniki gazowe

4.7.3. Palniki olejowe

4.8. Eksploatacja kotłów centralnego ogrzewania

5. KOTŁY C.O. NA PALIWO STAŁE

5.1. Proces spalania paliw stałych

5.2. Kotły do zgazowania paliwa (holzgaz)

5.3. Kotły węglowe z górnym i dolnym spalaniem

5.4. Wymagania wobec parametrów kotłów węglowych

5.5. Warunki techniczne montażu kotłów na paliwo stałe

6. KOTŁY GAZOWE

6.1. Podział kotłów gazowych ze względu na zakres stosowania

6.1.1. Urządzenia do podgrzewania wody, w tym:

6.1.2. Kotły gazowe centralnego ogrzewania.

6.1.3. Kotły gazowe kondensacyjne

6.2. Podział kotłów i urządzeń gazowych na typy A, B, C

6.2.1. Kotły i urządzenia gazowe typu B

6.2.2. Kotły i urządzenia gazowe typu C

6.2.3. Warunki techniczne montażu kotłów gazowych typu C

6.3. Wymagania wobec pomieszczeń dla urządzeń gazowych

6.3.1. Wymagania ogólne

6.3.2. Wysokość pomieszczenia

6.3.3. Zależność kubatury od mocy cieplnej urządzeń gazowych

6.3.4. Warunki instalowania kotłów gazowych

7. KOTŁY C.O. NA PALIWO PŁYNNE

7.1 Pomieszczenia kotłów na paliwo płynne

7.2. Instalacja olejowa

7.3. Magazyn oleju

8. PRZEWODY KOMINOWE

8.1. Klasyfikacja przewodów kominowych

8.2. Cechy jakościowe przewodów kominowych

8.3. Wymagania wobec poszczególnych kanałów kominowych

8.4. Lokalizacja wylotów przewodów kominowych

8.5. Nasady kominowe

9. LITERATURA

9.1. Ustawy i rozporządzenia

9.2. Książki, czasopisma i poradniki