UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


Tel: 500 297 173 Komisja Kwalifikacyjna TGE


Tel: 500 297 148  sekretariat  TGEe


mail: biuro@tgr.org.pl - sekretariat TGE

 a) Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku. Podajemy wykształcenie oraz ilość lat praktyki zawodowej. Na dole arkusza wniosek należy podpisać.

 b) Istnieją dwa typy wniosków o sprawdzenie kwalifikacji: wnioski dla osób dozoru (typu „D”) oraz wnioski dla osób zatrudnionych na stanowisku wykonawcy – uprawnienia typu „E”.

Upraszczając, osoba posiadająca uprawnienia typu „E” może wykonywać tylko prace na wyraźne polecenie osoby posiadającej uprawnienia typu „D”,  natomiast bez tego polecenia, osoba z uprawnieniami typu „E” może wykonywać tylko te prace, które zostały ściśle określone w instrukcji stanowiskowej, doręczonej przez pracodawcę.

Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” nie powinna wykonywać żadnych prac, jej rola jest związana z nadzorem. Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” musi zapewnić bezpieczne wykonywanie prac, przez osoby posiadające uprawnienia typu „E”.

 c) Osoby występujące o uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego lub o prawo wykonywania pomiarów związanych z odbiorami robót powinny w ramce z napisem „Wymienić parametry pracy urządzeń na które chcemy uzyskać uprawnienia”  powinny wpisać uwagę „Badanie stanu technicznego urządzeń” .

 d) Charakterystyka poszczególnych specjalizacji grupy G2 (energetycznej).

Pozycja wniosku

Treść pozycji na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres stosowania, podstawowe informacje
Zakres wymaganych informacji


 

1.

Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

Charakterystyka paliw stałych, płynnych i gazowych
Elementy układu hydraulicznego: kotły,  naczynie wzbiorcze zawory bezpieczeństwa . podgrzewacze c.w.u. zasady kotłów kondensacyjnych sprzęgła hydrauliczne,

Schematy hydrauliczne kotłowni, pompy obiegowe, pompy, kotłowe, cyrkulacyjne układy podmieszania zimnego i gorącego, pompy uzupełniająco-stabilizujące, ciśnienie dyspozycyjne. Odgazowywacze

Układ powietrza i układ spalin, punkt rosy, strata kominowa, współczynnik lambda.

Parametry wody kotłowej, twardość, pH, proces zmiękczania

2.

Sieci i instalacje cieplne wraz z  urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW

Przenoszenie ciepła: przewodzenie, konwekcja, promieniowana. Kompensacja wydłużeń termicznych. Izolacja przewodów.

Ciśnienie statyczne, wykres piezometryczny, stateczność hydrauliczna, ciśnienie dyspozycyjne. Wykres regulacyjny sieci cieplnej. Regulacja jakościowa, regulacja ilościowa.

Węzeł cieplny wodnej sieci o wysokich parametrach

3.

Turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi

Uwagi: Punkt obejmuje wszystkie typy turbin wodnych i parowych bez względu na ich moc za wyjątkiem turbin gazowych. Zakres uprawnień można ograniczyć typem i mocą

Podstawowe informacje; Turbiny parowe. Wykres T-s dla wody i pary. Obieg siłowni parowej. Turbiny kondensacyjne, przeciwprężne upustowo-kondensacyjne, upustowo-przeciwprężne. Układy regulacji i zabezpieczeń. Turbiny wodne małej mocy, Francisa, Kaplana, zależność mocy od spadu. Układy regulacji i zabezpieczeń.

4.

Przemysłowe urządzenia odbiorcze  pary i gorącej wody o mocy ponad 50 kW

Ciepło jest wykorzystywane w przemyśle do suszenia, gotowania, podgrzewanie, zagęszczanie ogrzewania itp., Zasobnik  Rutha, wyparki, wykorzystywania kondensatu, kontrola odwadniaczy

5.

Urządzenia wentylacji , klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW

Wentylacja naturalna, grawitacyjna, mechaniczna, hybrydowa, Przewody wentylacyjne, otwory rewizyjne, przejścia, wyrzutnie i czerpnie powietrza. Filtry powietrza

Klimatyzacja, czynniki chłodnicze, obieg chłodniczy sprężarkowy i absorpcyjny. Centrale klimatyzacyjne.  Sprawność procesów chłodniczych COP. EER

6.

Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW

Różnice między pompą, wentylatorem i dmuchawą.. Charakterystyki maszyn wyporowych i odśrodkowych,, Charakterystyka sieci odbiorczej, punkt pracy, regulacja wydajności, sprawność, paca szerogowa i równoległa. Kawitacja

7.

Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza

Sprężarki tłokowe, zawory, układ olejowy, wykres indykatorowy.  Sprężarki śrubowe, wirniki z zębami wirniki z wrębami

Charakterystyka przesyłanych gazów, zagrożenia. Instalacja sprężonych gazów: rurociągi, punkty podparcia połączenia, armatura, filtry, zbiorniki,  próby ciśnieniowe, pomiary ciśnienia statycznego ,dynamicznego, hałas i wibracje

8.

Urządzenia do składo-wania, magazynowania i rozładunku paliw , o pojemności składowiska odpowiadającej masie ponad 100 MW

Punkt obejmuje paliwa płynne i paliwa stałe, ale w praktyce głównie dotyczy składowania i zbiorniki węgla, bhp przy usuwania nawisów w zbiornikach węgla, ratownictwo. Formowania zwałów węgla. Pomiar temperatury zwałów, zapobieganie samonagrzewania się zwałów. Gaszenie pożarów zwałów węgla

9.

Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW

Zasada działania pieców grzewczych do obróbki metali, piece odlewnicze, piece hutnicze, koksownicze, łukowe, hartownicze, piekarnicze itp.). Podstawowe obiegi pieca przemysłowego: obieg, spalin, paliwa, powietrza, wsadu i atmosfery ochronnej

10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania

Jednostki: k, M, G, A, V, Ω,  kW, J  kVA, kVAr,  zasada  działania układu regulacji, sprzężenie zwrotne 

 

Przy wystąpieniu o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych należy wpisać do ramki umieszczonej na pierwszej stronie „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” informację: „Uprawnienia do wykonywania pomiarów” oraz podać nazwę urządzenia  lub instalacji. Zakres wymaganych informacji podczas egzaminu zawiera „Poradnik - Prace kontrolno-pomiarowe w instalacjach ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.