SPIS TREŚCI

  1. INFORMACJE WSTĘPNE

1.1. Zakres opracowania

1.2. Wyjaśnienie oznaczeń zastosowanych w tekście

  1. PRÓBY I BADANIE ODBIOROWE PRZYŁĄCZA ORAZ INSTALACJI GAZOWYCH

2.1. Informacje wstępne

2.2. Wymagane kwalifikacje

  1. BADANIE ODBIOROWE ELEMENTÓW SIECI GAZOWYCH

3.1. Informacje wstępne

3.2. Podstawy prawne

3.3. Badanie szczelności powłoki izolacyjnej rurociągów stalowych

3.3.1. Zakres badań odbiorowych

3.3.2. Przyrządy pomiarowe

3.4. Próba ciśnieniowa wytrzymałości i szczelności gazociągów

3.4.1. Terminologia

3.4.2. Parametry prób odbiorowych

3.4.3. Wykonywanie hydrostatycznej próby szczelności

3.4.4. Próba ciśnieniowa szczelności rurociągów z tworzyw sztucznych

3.4.5. Proces napełnianie gazociągu gazem

3.4.6. Protokół z przeprowadzonych badań

3.5. Badanie wyposażenia przyłącza gazowego

3.5.1 Uwagi wstępne

3.5.2 Terminologia

3.5.3. Zakres badania zespołów gazowych

3.5.4. Zakres badania punktów gazowych

3.5.5. Wykonywanie pneumatycznej próby szczelności

3.5.6. Protokół z przeprowadzonych badań

  1. BADANIE ODBIOROWE INSTALACJI GAZOWEJ GAZU ZIEMNEGO

4.1. Podstawy prawne

4.2. Badania ciśnieniowe instalacji eksploatowanych

4.3. Przyrządy pomiarowe

4.4. Badanie szczelności metodą ciśnieniową

4.5. Badanie szczelności metodą próżniową

4.6. Montaż gazomierzy po próbie ciśnieniowej

4.7. Napełnianie instalacji gazem ziemnym

4.8. Lokalizacja miejsc przecieku gazu

4.9. Protokół z przeprowadzonych badań

  1. OKRESOWE KONTROLE INSTALACJI GAZOWYCH

5.1 Informacje wstępne

5.2. Zakres kontroli okresowej instalacji gazu ziemnego

5.3. Sprawdzanie szczelności czynnej instalacji gazu ziemnego

5.4. Protokoły z kontroli okresowej instalacji gazu ziemnego

5.5. Zakres kontroli okresowej instalacji gazu płynnego LPG

5.6 Sprawdzanie szczelności czynnej instalacji gazu LPG

5.7. Protokoły z przeprowadzonej kontroli okresowej instalacji gazu LPG

  1. PROTOKOŁY Z PRAC KONTROLNO-POMIAROWYCH

6.1. Uwagi wstępne

6.2. Szkice sytuacyjne

6.3. Strona tytułowa teczki z protokołami

Wzór nr 1.

6.4. Wzór drugiej strony (rewersu) każdego protokołu

Wzór nr 2.

6.5. Wzory protokołów z prac kontrolno-pomiarowych

Wzór nr 3.

Wzór nr 4.

Wzór nr 5.

Wzór nr 6.

Wzór nr 7.

Wzór nr 8.

Wzór nr 9.

Wzór nr 10.

Wzór nr 11. strona 1

Wzór nr 11. strona 2

Wzór nr 12.

Wzór nr 13. strona 1

Wzór nr 13. strona 2

  1. LITERATURA

7.1. Ustawy i rozporządzenia

7.2. Książki, czasopisma i poradniki