Poradnik OgolnyKlikając na rysunku okładki danego poradnika wywołasz spis jego treści

I - PORADNIK. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Poradnik dostarczany za darmo, w ramach  opłaty egzaminacyjnej 280 zł.

Przeznaczenie: Poradnik skierowany do posiadaczy uprawnień do obsługi,  montażu i badań stanu technicznego wszystkich rodzajów urządzeń gazowych.

Treść poradnika omawia zasady uzyskiwania uprawnień budowlanych, uprawnień do napełniania butli gazem LPG, uprawnień do zgrzewaniu rurociągów  gazowych itd. Szczegółowo omawia postawy prawne organizacji prac na polecenia pisemne w warunkach zagrożenia życia i zdrowia: w zbiornikach, w atmosferę zagrażającej wybuchem lub pożarem, omawia prace gazoniebezpieczne, przy urządzeniach gazowych, prace na wysokości i poniżej poziomu terenu. Omawia prawne uwarunkowania prowadzenia prac spawalniczych. Ponadto zawiera wyjaśnienie podstawowych pojęć wz dziedziny elektryki, ciepłownictwa i prac gazowniczych. Na zakończenie omawia praktyczne skutki wprowadzanie ustawy z 2016 r. o efektywności energetycznej.

 

 

 

 

G3 Przylacza gazowe

 

 X – PORADNIK. PRZYŁĄCZA GAZOWE

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń gazowych objętych następującą pozycją na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

  • Poz. 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  • Poz. 5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi do 1,6 MPa)

Treść poradnika – Warunki techniczne budowy sieci i przyłączy gazowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 640) Gazociągi stalowe, z polietylenu. Przyłącza gazowe, zespoły gazowe, punkty gazowe. Strefy kontrolowane, ochrona antykorozyjna.

 

 

 

 

 

G3 Urzadzenia i instalacje

 

 XI – PORADNIK. URZĄDZENIA I INSTALACJE GAZU ZIEMNEGO  O CIŚNIENIU DO 5 KPA

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń gazowych objętych następującą pozycją na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

  • Poz. 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

Treść poradnika: Charakterystyka paliw gazowych. Warunki techniczne doprowadzenia gazu do mieszkania gazomierze, urządzenia odcinające dopływ gazu (Dz. U. 2017 poz. 2285). Urządzenia gazowe z otwartą i zamkniętą komorą spalania. Urządzenia gazowe do podgrzewania wody, kotły grzewcze gazowe. Palniki gazowe. Wymagania wobec pomieszczeń z urządzeniami gazowymi. Zabezpieczenia urządzeń gazowych. Kominowe kanały spalinowe urządzeń gazowych.

 

 

 

 

G3 Instalacje LPG

 

XII – PORADNIK. INSTALACJE GAZU PŁYNNEGO LPG

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do montażu i obsługi urządzeń gazowych objętych następującą pozycją na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

  • Poz. 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

Treść poradnika: Warunki techniczne wykonania instalacji gazu płynnego (Dz. U 2017 po 2285). Instalacja zbiornikowa gazu LPG. Butle z gazem płynnym. Ochrona przeciwwybuchowa zbiorników z gazem . Instalacja gazowa odbiorcza. Specyficzne problemy występujące przy eksploatacji zbiorników i butli LPG.

 

 

 

 

 

G3 Prace kontrolno pomiarowe

 

XIII – PORADNIK. PRACE KONTROLNO-POMIAROWE W ZAKRESIE PRZYŁĄCZY ORAZ INSTALACJI GAZOWYCH GZ I LPG

Przeznaczenie: Poradnik zalecany dla osób ubiegających się o uprawnienia do prac kontrolno-pomiarowych urządzeń gazowych objętych następującymi pozycjami na wniosku o sprawdzenie kwalifikacji:

  • Poz. 4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
  • Poz. 6. Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa

Treść poradnika:  Badania odbiorowe elementów sieci gazowej : szczelność powłok antykorozyjnych, próby ciśnieniowe, przyłącza gazowe, zespoły gazowe, punkty gazowe. Badania instalacji gazowej: badania ciśnieniowe instalacji eksploatowanych, napełnianie instalacji gazem, lokalizacja przecieków gazu. Okresowe kontrole instalacji gazowej. Protokoły z prac kontrolno-pomiarowych.