UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dla Państwa wygody Serwis tge.org.pl używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty

Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.

W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.

Serwis tge.org.pl stosuje cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).


foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
foto1
Zespół d/s racjonalizacji gospodarki energetycznej
foto1
Towarzystwo Gospodarki Energetycznej
Tel.500 297 173
biuro@tge.org.pl

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej

logo01

Towarzystwo Gospodarki Energetycznej


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne


20-150 Lublin  ul. Bursaki 19


tel: 500 297 173
Komisja Kwalifikacyjna TGE


tel: 500 297 148 
Sekretariat  TGE


mail: biuro@tge.org.pl
Sekretariat TGE


 

 a) Wypełniamy tylko pierwszą stronę wniosku. Podajemy wykształcenie oraz ilość lat praktyki zawodowej. Na dole arkusza wniosek należy podpisać.

 b) Istnieją dwa typy wniosków o sprawdzenie kwalifikacji: wnioski dla osób dozoru (typu „D”) oraz wnioski dla osób zatrudnionych na stanowisku wykonawcy – uprawnienia typu „E”.

Upraszczając, osoba posiadająca uprawnienia typu „E” może wykonywać tylko prace na wyraźne polecenie osoby posiadającej uprawnienia typu „D”,  natomiast bez tego polecenia, osoba z uprawnieniami typu „E” może wykonywać tylko te prace, które zostały ściśle określone w instrukcji stanowiskowej, doręczonej przez pracodawcę.

Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” nie powinna wykonywać żadnych prac, jej rola jest związana z nadzorem. Osoba posiadająca uprawnienia typu „D” musi zapewnić bezpieczne wykonywanie prac, przez osoby posiadające uprawnienia typu „E”

 c) Osoby występujące o uprawnienia do wykonywania okresowych kontroli stanu technicznego lub o prawo wykonywania pomiarów związanych z odbiorami robót powinny w ramce z napisem „Wymienić parametry pracy urządzeń na które chcemy uzyskać uprawnienia”  powinny wpisać uwagę „Badanie stanu technicznego urządzeń”.

 d) Charakterystyka poszczególnych specjalizacji grupy G3 (gazowej)

 

Pozycja

wniosku

Treść pozycji na wniosku
o sprawdzenie kwalifikacji

Zakres stosowania, podstawowe informacje
Zakres wymaganych informacji

 1.

Urządzenia do produ-kcji paliw gazowych, generatory gazu

Komisja 662 nie posiada uprawnień

2.

Urządzenia do prze-twarzania i uzdatniania paliw gazowych, itd.

Komisja 662 nie posiada uprawnień

3.

Urządzenia do magazynowania paliw gazowych

Zbiorniki gazu;. butle stalowe, kolory, gwinty do gazów palnych, pozycja przechowywania i transportu. Zbiorniki skroplonego gazu  LNG (600 razy mniejsza objętość). Gaz płynny propan-butan LPG, butle zbiorniki stacjonarne. Zakłócenia spowodowana nadmiernym poborem gazu, wzrostem lub spadkiem temperatury otoczenia. Zabezpieczenie zbiorników gazu

4.

Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym  niż 0,5 MPa (gazociągi, punkty redukcyjne , stacje gazowe)

Gazociągi średniego ciśnienia obejmują sieć dystrybucyjną, sieci osiedlowe. Strefy kontrolowane, szerokość, Gazociągi stalowe łączenie, powłoki izolacyjne, poroskopy, defektoskopy, ochrona katodowa. Gazociągi z polietylenu. Ciśnieniowe próby odbiorowe

Przyłącza gazowe, granica pomiędzy siecią gazową i instalacją gazową. Kurek główny

5.

Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej  0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)

Strefy kontrolowane, szerokość, Gazociągi stalowe łączenie, powłoki izolacyjne, poroskopy, defektoskopy, ochrona katodowa. Gazociągi z polietylenu. Ciśnieniowe próby odbiorowe. Prądy błądzące, ochrona

6.

Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie przekraczającym 5 kPa

Parametry gazu DGW, GGW, gęstość względna, Montaż gazomierzy. Próby ciśnieniowe, lokalizacja przeciek. Odbiorniki gazowe typu A,B,C

7.

Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa

Urządzenia grzewcze gazowe, jednofunkcyjne, dwufunkcyjne. Kołły kondensacyjne

8.

Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Piece grzewcze gazowe. Hutnictwo (palne gazy odlotowe), przemysł ceramiki budowlanej, cementownie, huty szkła, odlewnie żeliwa itd.

9.

Turbiny gazowe

Obieg turbiny gazowej: sprężanie, spalanie, turbina gazowa, kocioł odzyskowy

10.

Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji , sterowania

Właściwości gazu DGW, GGW, lokalizacja pomiarów, ciśnienie jednostki, zamiana jednostek ciśnienia. Obwody regulacji, sprzężenia dodatnie, ujemne.

 

Przy wystąpieniu o uprawnienia do wykonywania prac kontrolno pomiarowych należy wpisać do ramki umieszczonej na pierwszej stronie „Wniosku o sprawdzenie kwalifikacji” informację: „Uprawnienia do wykonywania pomiarów” oraz podać nazwę urządzenia  lub instalacji Zakres wymaganych informacji podczas egzaminu zawiera „Poradnik. Prace kontrolno-pomiarowe w zakresie przyłączy oraz instalacji gazowych GZ i LPG”.