Rury azbestowocementowe zostały wprowadzone do stosowania zarządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych oraz Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 26 lipca 1957 r. Od tego momentu biura projektowe, przedsiębiorstwa wykonawcze i inwestorzy mieli obowiązek uwzględniać w swych projektach rury azbestowo-cementowe. W lipcu 1959 r. rury te zaczęto produkować w Polsce. Do budowy wodociągów wykorzystywano rury t.zw. twarde o gęstości objętościowej większej niż 1000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. Opinie Państwowego Zakładu Higieny z 1987 r. i 30.06.2000 r. (pismo znak L.dz.HK/III-1/200)i raport WHO mówią że nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty znajdujący się w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Rury azbestowocementowe są bardzo trwałe i do wody mogą przenikać tylko znikome ilości włókien azbestu. Dlatego wymiana rur azbestowocementowych nie jest obowiązkowa.
Do wad tych rur należy mała odporność na uderzenia i niska odporność na zginanie. (wg.Instal 2/2020)