Pomiar impedancji pętli zwarciowej

Polska Norma P-HD 60364-6:2008 w Załączniku C „Wskazówki stosowania postanowień Rozdziału 61: Sprawdzanie odbiorcze”, w punkcie C 61.3.6.2 „Pomiar impedancji pętli zwarciowej: uwzględnienie zwiększenia rezystancji przewodów wraz ze wzrostem temperatury” zamieszcza wzór :

wzor

w którym:

  • Zs(m) – jest zmierzoną wartością impedancji pętli zwarciowej przy zwarciu w rozpatrywanym miejscu w (Ω)
  • U0 – jest napięciem przewodu fazowego względem uziemionego przewodu neutralnego w (V)
  • Ia– Jest prądem powodującym samoczynne zadziałanie zabezpieczenia w czasie określonym w Tablicy 41.1 lub w czasie 5 s zgodnie z warunkami określonymi w 411.4

W miesięczniku Inżynier budownictwa nr. 2/2018 str. 30,  zostało postawione pytanie czy stosowanie współczynnika 2/3 we wzorze jest zawsze zasadne. Odpowiedzi udzielił dr. inż. Edward Musiał. W końcowym fragmencie wyjaśnienia Autor pisze (cytat): „ Prestiżowe szwajcarskie stowarzyszenie kontrolerów instalacji elektrycznych przyznaje że chodzi ponadto wspomniany wyżej znaczny ujemny błąd systematyczne wielu mierników, oraz błąd cząstkowy pomiaru z tytułu odkształcenia napięcia w wielu sieciach i instalacjach. Z tych względów zobowiązało swoich członków do respektowania współczynnika poprawkowego 1,5. Istnieją sytuacje kiedy współczynnik poprawkowy o wartości aż 1,5 nie ma racji bytu. Są to przede wszystkim obwody o małym stosunku rezystancji do reaktancji (R/X)w których zmienność rezystancji wraz z temperaturą przewodu ma pomijalny wpływ na wartość impedancji pętli. Chodzi o główne obwody rozdzielcze we stacjach transformatorowych i wychodzące ze stacji mosty szynowe i linie napowietrzne o dużym przekroju przewodów

Podsumowując powyższą opinie Autor stwierdza że wypada być zadowolonym że w Polsce przyjęto współczynnik o wartości 2/3 = 0,8, a nie jak w Szwajcarii współczynnik o wartości 3/2 = 1,5