NOWE WYMAGANIA DLA FILTRÓW POWIETRZA STOSOWANYCH W CENTRALACH KLIMATYZACYJNYCH

(skrót artykułu dr inż. Tomasza Jankowskiego zamieszczonego w miesięczniku Inżynier budownictwa nr. 9/2018 str.64.)

W artykule przedstawiono zagadnienie związane z zastąpieniem dotychczas stosowanej normy PN-EN 779:2012 dotyczącej filtracji powietrza dla wentylacji ogólnej, serią czterech norm PN-EN-ISO 16890:2017.  Zaprezentowano nowe zasady badania, nową klasyfikację filtrów, wyniki badania zmian parametrów użytkowych filtrów powietrza w odniesieniu do zakresu cząstek stałych o wielkości od 0,2 do 10 μm.

Nowa norma wprowadza 31 klas filtrów podzielonych na cztery kategorie w zależności od frakcji PM, w miejsce dotychczasowych czterech (od G1 do G4) i pięciu klas filtrów dokładnych (od MS do F9)