Minimalizacja hałasu pochodzącego z instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w obiektach użyteczności publicznej (opracowanie na podstawie miesięcznika Inżynier budownictwa nr.6/2008 str 63)

Najważniejszym źródłem hałasu jest wentylator. Po za nim, w instalacjach pojawia się hałas:

 • w przewodach i nawiewnikach - wszędzie tam gdzie powietrze przepływa z prędkością większą od 7m/s
 • jako skutek drgań własnych ścianek przewodów podczas przepływu powietrza
 • podczas przepływu powietrza przez klapy, przepustnice, zwłaszcza w dużym stopniu zamknięte.

Metody ograniczania hałasu:

 • Wentylatory. Stosować w. promieniowe z łopatkami wygiętymi do tyłu. Sposób mocowania w. powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku oraz na sieć wentylacyjną. Amortyzatory należy tak umieszczać aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie odległości między nimi. Elastyczne króćce przyłączeniowe (łączniki elastyczne) między wentylatorem (centralą) a pierwszym elementem sieci przewodów powinny mieć długość100 – 250 mm. Spowodować odpowiednie wyważenie wirnika wentylatora, dążyć do obniżenia obrotów. Zaleca się aby punkt pracy wentylatora, na jego charakterystyce znajdował się w pobliżu jego maksymalnej sprawności.
 • Zestawienia zalecanych prędkości powietrza w sieci przewodów wentylacyjnych w zależności od odległości od wentylatora i wlotu /wylotu powietrza z pomieszczenia dla instalacji komfortowych pod względem akustyki

  Odcinek instalacji

  lub urządzenie

  Prędkość powietrza (m/s) w instalacji

  komfortowej

  w bud . użyteczności publicznej

  Czerpnia powietrza

  -

  2,5 – 4,5

  Główny przewód nawiewny

  4 - 7

  5 - 8

  Kratki nawiewne

  -

  1,2 – 2,3

  Główny przewód wywiewny

  4 - 7

  4,5 - 8

 • Zewnętrzna izolacja akustyczna – niepalne maty ze skalnej waty mineralnej, z jednostronną wykładziną z folii aluminiowej która zabezpiecza przed wykropleniem pary wodnej wewnątrz przewodu.
 • Nawiewniki powietrza do pomieszczeń – w celu redukcji prędkości powietrza, poprzedza się skrzynkami rozprężnymi, których wnętrze wyściela się materiałem pochłaniającym dźwięk
 • Tłumiki akustyczne wyróżnia się kanałowe i sekcje tłumienia w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych