Skrót wyjaśnień (E. Musiał. inpe Nr. 240): Wartość rezystancji uziemienia słupów linii napowietrznej nie powinna przekraczać 10 Ω. Ale długość elementu poziomego, tego uziomu, stanowiącego odgałęzienie poziome, liczona od miejsca wprowadzenia prądu uziomowego, do końca odgałęzienia nie powinna przekraczać długości efektywnej, która jest zależna m.in. od rezystywności gruntu (wg. niektórych źródeł wynosi 35 m dla rezystywności gruntu R < 500 Ωm, i 60 m dla R > 500 Ωm. Większe długości, nie biorą udziału w odprowadzeniu do ziemi prądu udarowego zatem ich budowa jest bezzasadna. (Inpe – miesięcznik-Informacje o normach i przepisach elektrycznych wydawnictwo SEP).