Czy można wykorzystać słupki podtrzymujące barierkę zlokalizowaną wzdłuż płynącej obok budynku rzeczki, jako uziemienie ochronne dla instalacji elektrycznej znajdującej się w tym obiekcie. (inpe Nr. 240 E. Musiał) Skrót wyjaśnienia. Nie wszystko co metalowe i wystaje z ziemi można beztroska wykorzystać jako uziom, zwłaszcza jeżeli to cudza własność. Budowę uziomu określają normy.