Zgodnie z Warunkami technicznymi (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz 1065) §114 ust. 1 Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami przeciwpożarowymi powinno wynosić przed każdym punktem poboru nie mniej niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). Zatem przepisy przyjmują bardzo duży zakres. Optymalna wartość ciśnienia wynosi 2,3 bara. Ogólnie można przyjąć że w punktach poboru wody należy zapewnić ciśnienie od 1,5 do 3 barów. W tabeli podano ilość zużytej wody w ciągu 5 minut z baterii umywalkowej w zależności od ciśnienia wody.

2 bary

2,5 bara

3 bary

3,5 bara

4 bary

4,5 bara

13 litrów

21 litrów

27 litry

32 litry

38 litrów

45 litrów

Wg. Polski instalator 1-2 2020 r.