Gdy temperatura c.w.u. nie przekracza 50℃ cynk na wewnętrznej powierzchni przewodów tworzy warstwę która chroni stal przed korozją. Jednak powyżej 55℃ warstwa cynku odspaja się, staje się luźna i ziarnista, a przy temperaturze 60 - 70℃ następuje zmiana biegunowości Zn-Fe (cynk-żelazo)na niekorzyść żelaza. Powłoki cynkowe nie tylko tracą swoją skuteczność, ale mogą być wręcz szkodliwe. Pojawia „biała rdza” będąca produktem korozji cynku. Produkt ten powoduje zanieczyszczenie filtrów siatkowych instalacji. Warunki techniczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) nie dopuszczają stosowania ocynkowanych rur w instalacjach ogrzewczych, natomiast wolno je stosować w instalacjach c.w.u. pod warunkiem że temperatura wody w punktach poboru nie przekracza 55℃ natomiast temperatura 70 ℃ występuje krótkotrwale. (Wg. Polski Instalator 1-2/2020).