Od 2001 r, obowiązuje nowe Prawo o miarach (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 541, 675) które określa również zasady eksploatacji mierników elektrycznych. Każdy miernik elektryczny powinien być oznaczony przez producenta znakiem CE oraz posiadać deklarację zgodności UE dostępną w instrukcji obsługi przyrządu lub możliwą do pobrania ze strony internetowej producenta. Producenci dołączają do nowego miernika świadectwo wzorcowania które jest ważne jeden rok i zalecają powtarzanie wzorcowania w laboratorium producenta raz do roku, ale z obowiązujących przepisów wynika że zlecenie przez użytkownika wzorcowania przyrządu jest czynnością dobrowolną. Co nie wyklucza możliwości zażądania przez nadzór budowlany lub przez administratora budynku, załącznika do protokołów z okresowej lub odbiorowej kontroli instalacji lub urządzenia elektrycznego , w postaci protokołów z wzorcowania mierników wykorzystanych w takiej kontroli.
(wg artykułu dr Henryka Boronia w inpe Nr 242-243)