Język zawodowy powinien być zrozumiały, jednoznaczny i piękny albo przynajmniej poprawny. Niestety często spotykamy się z żargonem fachowym , naszpikowanym makaronizmami. W tabelce kilka przykładów:

Forma

Nieprawidłowa

Prawidłowa

dymensja (ang. dimension)

wymiar

kompresor (ang, compressor)

sprężarka

koncentracja (ang. concentration)

stężenie

software (ang)

oprogramowanie

sliplining (ang)

wykładzina ściśle dopasowana

swagelining (ang)

wykładzina z rur stłoczonych

wetland (ang)

mokradło

gulik (ang. gully; niem. Gully)

wpust (kanalizacyjny)

brecha (niem die Brechstage)

łom

kantówka (niem die Kante)

krawędziak

nypel (niem. die Nippel

złączka dwuwkrętna

szlauch (niem der Schlauch)

wąż gumowy

Szlam (niem . der Schlamm)

muł, osad

Z francuskiego słowa (chambre) – komora powstał wyraz szambo tj. zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe. Szambem nazywa się , również niepoprawnie zawartość tego zbiornika.
Temperaturę bezwzględną mierzymy w Kelwinach, a nie w stopniach Kelwina, natomiast występują stopnie Celsjusza [℃].
Niefachowcy często mylą sedes z miską ustępową, a przecież sedes – to element ustępu na którym się siedzi, najczęściej jest to deska sedesowa, chyba że ktoś woli siedzieć bezpośrednio na muszli (Wg artykułu Ryszarda Błażejewskiego Instal nr. 5/2019)