Najważniejszym kryterium doboru izolacji termicznej jest utrzymanie wewnątrz instalacji czy w urządzeniu zadanej temperatury. Przemysłowa izolacja jest wykonywana z wełny mineralnej, z ogniotrwałej ceramicznej pianki, pianki PUR i PIR, styropianu , spienionego kauczuku , szkła piankowego, aerożeli, materiałów krzemionkowych, a nawet stosowana jest izolacja próżniowa.
Do 2013 r. w przepisach BHP widniał zapis mówiący że urządzenia i instalacje pracujące z czynnikiem o temperaturze wyższej niż 60℃ powinny byćwyposażone w izolację termiczną, tak zaprojektowaną i utrzymaną aby temperatura zewnętrzna na powierzchni w miejscach dostępnych nie przekraczała 60 ℃.
Obecnie obowiązująca norma PN-B-20105:2014-09 „Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania, wykonania i odbioru robót” obniża temperaturę zewnętrznego płaszcza ochronnego izolacji do 50℃ Wg. Rynek Instalacyjny 10/2019)