Przy napięciu 400 V, rezystancja izolacji winna wynosić 0,5 MΩ, co wywoła prąd upływu wynosi I= U/R = 400 V /500 000 Ω = 0,8 mA. Prąd ten wzrasta w miarę starzenia się instalacji. Jeżeli obwód jest zabezpieczony wyłącznikiem różnicowoprądowym RCD, o nominalnym prądzie upływowych 30 mA, to przy 15 mA wyłącznik może zadziałać. Natomiast u 5 % populacji przepływ prądu 10 mA może spowodować skurcz mięśni dłoni , co może spowodować śmiertelne porażenie. Pomiar rezystancji izolacji za pośrednictwem induktora wykonywany jest prądem stałym, zatem nie uwzględnia wpływu pojemności układu. Firma Fluke opracowała cęgowy miernik prądu upływowego który przy 50 Hz pozwala odczytać prąd upływu mniejszy niż 1 mA . ( Karol Bielecki Kwartalnik Onninena jesień 2019)

    ciekawostki 01  ciekawostki 02

Pomiar prądu upływu w  sieci

 jednofazowej

Pomiar prądu upływu w przewodzie ochronnym.

A,B,C – przewody fazowe

 ciekawostki 03  ciekawostki 04

Pomiar prądu upływu w przewodzie uziemiającym

Pomiar prądu upływu w układzie L1-N-PE pozwala na oszacowanie stanu izolacji urządzeń zainstalowanych wewnątrz rozdzielni