Parametry kotłów węglowych 5 klasy określa Polska Norma PN-EN 303-5:2012. W porównaniu z tradycyjnymi kotłami węglowymi, kotły 5 klasy posiadają zwiększone wewnętrzne opory przepływu spalin , a zatem wymagają większego ciągu co skutkuje koniecznością podwyższenia komina za pośrednictwem stalowych elementów izolacyjnych. Natomiast niższa temperatura spalin z kotłów 5 klasy, powoduje że komin może pracować w trybie mokrym, co wymusza wykonania instalacji odprowadzenia kondensatu oraz wymusza wykonanie przewodów spalinowych z nienasiąkliwych tworzyw.