Board term 2017-2021

  • Arkadiusz Gola – Chairman of the Board
  • Jakub Szabelski – Board Member
  • Łukasz Sobaszek – Board Member

 

Board term 2015-2017

  • Antoni Świć – Chairman of the Board
  • Arkadiusz Gola – Board Member
  • Katarzyna Czop – Board Member