Wysokość składek członkowskich określiła uchwała nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego z dnia 28 września 2015 r. i obecnie wynoszą one 12,00 zł/rok

Składki prosimy opłacać do końca roku kalendarzowego na rachunek:

Polskie Towarzystwo Promocji Wiedzy
Ul. Nowomiejska 18/23
20-619 Lublin
Idea Bank 92 1950 0001 2006 1116 1213 0002